Чемпионат Украины по боксу среди женщин, Черновцы, 13-18.10.2015

Чемпионат Украины по боксу среди женщин (взрослые, молодежь, юниоры)

Grafiki_dvoboyiv_zhinki
Pidsumki_zmagan_ochki_oblastyam_zhinki

Grafiki_dvoboyiv_molod
Pidsumki_zmagan_ochki_oblastyam_molod

Grafiki_dvoboyiv_yuniorki
Pidsumki_zmagan_ochki_oblastyam_yuniorki