інформація:

РЕЄСТРАЦІЯ ВСТУПНИКІВ 2020
https://uni-sport.edu.ua/content/reyestraciya-vstupnykiv-2020

Кафедра менеджменту і економіки спорту
https://uni-sport.edu.ua/content/kafedra-menedzhmentu-i-ekonomiky-sportu

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» освітнього ступеня «бакалавр» за спеціалізацією «Менеджмент у спортивній діяльності», а також освітнього ступеня «магістр» за спеціалізаціями «Менеджмент і логістика у спорті» та «Менеджмент і маркетинг у спорті».